Działka poniżej poziomu morza lub na terenach zalewowych

listopad 2017
Bywa, że w planie zagospodarowania przestrzennego pisze:

1. część obszaru objętego planem położona jest na obszarze zagrożonym powodzią.
2. obszar zagrożenia powodzią stanowią tereny o rzędnych poniżej 1,24 m. n.p.m.  (Hp = 1%)
3. nakaz podniesienia rzędnej terenu przeznaczonego pod zabudowę powyżej rzędnej zalewowej lub wyniesienie poziomu parteru do rzędnej 1,5 m. n.p.m

bądź:

- dla terenów zlokalizowanych poniżej rzędnej terenu np. 1,25 m. n.p.m. zaleca się sytuowanie nowej zabudowy na terpach.

Skąd wziąć dane o wysokości terenu względem poziomu morza? - ja korzystam z dwóch map online:

http://www.wysokosc.mapa.info.pl/

https://www.wysokosciomierz.pl/

Mapy terenów zagrożonych powodzią są dostępne tutaj: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

- można je znaleźć także tu - https://geolog.pgi.gov.pl/#name=kob30dg043
Komentarze

Popularne posty