Domek letniskowy na działce bez warunków zabudowy

maj 2017
Teoretycznie możliwe :)

ale...

zagłębiając się w mądre strony o prawie budowlanym czytam:

"Jeżeli w danej gminie nie ma planu miejscowego, to każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego (w tym domku letniskowego) lub wykonaniu innych robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a także zmiana sposobu użytkowania wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta."

(źródło: tu)

z drugiej strony jednak czytając procedury zgłoszeń bezpośrednio ze stron wydziałów architektury i budownictwa odnotowuję, że warunki zabudowy nie są wymagane 

- przykład: procedura zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - wymagane dokumenty:

(...)
WOLNO STOJĄCE PARTEROWE BUDYNKI REKREACJI INDYWIDUALNEJ o pow. do 35m2
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną planowaną inwestycją z podaniem domiarów do granic (3m ściana bez otworów, 4m ściana z otworami okiennymi, drzwiowymi itp.), 
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem, 
- wyłączenie z produkcji rolnej bądź leśnej,
- rzut, przekrój, elewacje budynku,
- opis planowanej inwestycji, 
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

(źródło: tu)

Także na forach budowlanych można spotkać się z komentarzami, że na działce rolnej wolno postawić domek do 35m2 bez warunków zabudowy 


Pointa: można zgłaszać i czekać na wieści, czy urząd wezwie do uzupełnienia wniosku, można też wcześniej zadzwonić i dopytać czy warunki zabudowy są wymagane - być może okaże się, że nie :)

Czy kupię działkę rolną, która nie ma warunków zabudowy ani planu zagospodarowania?

- raczej nie - trzy przyczyny: 

- taką działkę z wybudowanym na niej domkiem bez żadnych papierów - może być trudno sprzedać w razie potrzeby (dobrze, by działka była przy okazji inwestycją w nieruchomości, a nie utopieniem pieniędzy, które trudno odzyskać),
- może się również okazać w przyszłości (nasze prawo budowlane jest zmienne) - że Nadzór Budowlany uzna domek bez papierów za samowolę budowlaną i nałoży opłatę legalizacyjną lub nakaże rozbiórkę,
- znając siebie i tak wolałabym wystąpić o warunki zabudowy a nie ma gwarancji, że dostałbym je na domek letniskowy (i że w ogóle dostałabym je ;)

innymi słowy: żaden ze mnie gracz - boję się ryzyka i tyle ;)Komentarze

Popularne posty