Oznaczenia na planach zagospodarowania przestrzennego

styczeń 2017

Co oznaczają symbole na planach zagospodarowania przestrzennegoLektura planów zagospodarowania przestrzennego jest dla koneserów :)

Są plany piękne - krótkie i przyjazne dla użytkownika,
są i plany - elaboraty: kilkustronicowe dzieła z takimi kwiatkami: dopuszcza się zabudowę rekreacji indywidualnej nie związaną trwale z gruntem,
(kilka akapitów dalej) - ze względu na położenie w obszarze zagrożenia powodzią - wszelkie inwestycje budowlane powinny być posadowione na poziomie min. 1,6 m. n.p.m. (nadmienię, że teren jest poniżej poziomu morza - około: -0,5 m.)

pytam zatem - jak postawić budynek rekreacji indywidualnej nie związany trwale z gruntem 210 cm nad poziomem działki?

można dorobić mu skrzydła :D
albo wcisnąć miedzy drzewa (jeśli są ;) - gorzej, jeśli tak też okaże się, że jest trwale związane z gruntem ;)


foto: pinterest.com

wracając do tematu:

ML (moje ulubione oznaczenie działek na planie) - zabudowa letniskowa
MN - tereny zabudowy jednorodzinnej
MNW - tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (apartamentowej)
MW - tereny zabudowy wielorodzinnej
MN/U - tereny zabudowy jednorodzinnej z funkcją usługową (warto uważać i dopytać w urzędach - czasem oznacza to, że można prowadzić nieuciążliwe usługi - a czasem, że prowadzenie usług jest nieodzowne lub należy przynajmniej posiadać w projekcie budowlanym pomieszczenie na usługi) - bywa, że podatek jest jak za działkę usługową (znów - warto dopytać)
U - teren zabudowy usługowej
ZN, ZP - tereny zieleni
R - tereny rolnicze
P - tereny obiektów przemysłowych / produkcyjnych
ZL - lasy


Komentarze

Popularne posty